Veľkoobchod so spojovacím materiálom B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 316 30 855, IČ DPH: SK2020468912, tel.: 00421 46 542 3850 Vrtné náradie pre bane a lomy. ( kombajnové nože, vrtné korunky, vrtné dláta)